Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εμπειρική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία