Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εμπειρικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία