Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εκλογική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία