Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ειδική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία