Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

εγγραφές θηλυκό