Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

δυσάρεστη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία