Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

δικτυωτή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία