Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

δική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία