Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

διαλέξεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος διαλέγω
  2. θα διαλέξεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος διαλέγω

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

διαλέξεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του διάλεξη