Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

διακονικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία