Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

διακονική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία