Ετυμολογία

επεξεργασία
διαιρέω < (διά) δι- + αἱρέω / αἱρῶ

διαιρέω / διαιρῶ