Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

διαθέσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος διαθέτω
  2. θα διαθέσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος διαθέτω

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

διαθέσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του διάθεση