Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

διαδικασίες

  1. διαδικασία, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού