Δείτε επίσης: διαφορά

Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

διάφορα ουδέτερο