Δείτε επίσης: διαφορά

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

διάφορα ουδέτερο