Ένα διάγραμμα κλάσεων (class diagram)

  Ετυμολογία

επεξεργασία
διάγραμμα κλάσεων < (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική class (κλάση) diagram (διάγραμμα)

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

διάγραμμα κλάσεων θηλυκό

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία
  1. ∆ρ. Πάνος Φιτσιλής, Τα διαγράμματα κλάσεων. Αρχειοθέτηση 2019-02-14. Πρόσβαση 2020-10-26.