Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

δηλώσεως θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία