Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

δήλωσης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία