Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

γραφολογική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία