Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

γραφολογικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία