Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

γραφολογίες

  1. γραφολογία, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού