Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

γραφική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία