Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

γνωστή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία