Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γαστρίτιδες θηλυκό