Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

βραχυγραφίες

  1. βραχυγραφία, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού