Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

βιβλιογραφίες

  1. βιβλιογραφία, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού