Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

βαθουλή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία