Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

βαθουλοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία