Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

βάσεις θηλυκό

Ομώνυμα / Ομόηχα επεξεργασία