Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

βάσεις θηλυκό

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία