Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ασπόνδυλη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία