Δείτε επίσης: ἀσθενεῖς

Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ασθενείς αρσενικό ή θηλυκό

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ασθενείς αρσενικό ή θηλυκό