Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ασθενή

  1. ασθενής, στην αιτιατική του ενικού
  2. ασθενής, στην κλητική του ενικού
  3. ασθενές, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού