Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ασαβούρωτη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία