Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αρκτική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία