Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

απρόσωπη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία