Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

απρόσωπη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία