Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αποξεσκίζω < απο- + ξεσκίζω

  Ρήμα επεξεργασία

αποξεσκίζω

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία