Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

απολυτρωτική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία