Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αποδιαφωτίζω < απο- + διαφωτίζω

  Ρήμα επεξεργασία

αποδιαφωτίζω

Συγγενικά επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία