Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

απλή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία