Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

απανθρακοποιήσεις θηλυκό