Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

απαλλακτική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία