Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

απαζάρευτη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία