Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αοριστική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία