Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αξιώματα ουδέτερο