Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αξιοπρόσεχτη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία