Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αντισυμμετρική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία