Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αντισυμμετρική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία