αντί πινακίου φακής

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

αντί πινακίου φακής < → δείτε τις λέξεις αντί, πινάκιον και φακή.[1]

  ΈκφρασηΕπεξεργασία

αντί πινακίου φακής

  • με χαμηλό τίμημα, για ελάχιστα χρήματα
    Αντί πινακίου φακής θέλουν να πωλήσουν τις εταιρείες ύδρευσης που ανήκουν σε όλους μας. (*)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

  1. Η φράση πιθανόν προέρχεται από την βιβλική αφήγηση: καὶ ἦν Ἡσαῦ ἄνθρωπος εἰδὼς κυνηγεῖν, ἄγροικος, Ἰακὼβ δὲ ἄνθρωπος ἄπλαστος, οἰκῶν οἰκίαν. ἠγάπησε δὲ Ἰσαὰκ τὸν Ἡσαῦ, ὅτι ἡ θήρα αὐτοῦ βρῶσις αὐτῷ· Ρεβέκκα δὲ ἠγάπα τὸν Ἰακώβ. ἥψησε δὲ Ἰακὼβ ἕψημα· ἦλθε δὲ Ἡσαῦ ἐκ τοῦ πεδίου ἐκλείπων, καὶ εἶπεν Ἡσαῦ τῷ Ἰακώβ· γεῦσόν με ἀπὸ τοῦ ἑψήματος τοῦ πυρροῦ τούτου, ὅτι ἐκλείπω. διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐδώμ. εἶπε δὲ Ἰακὼβ τῷ Ἡσαῦ· ἀπόδου μοι σήμερον τὰ πρωτοτόκιά σου ἐμοί. καὶ εἶπεν Ἡσαῦ· ἰδοὺ ἐγὼ πορεύομαι τελευτᾶν, καὶ ἵνα τί μοι ταῦτα τὰ πρωτοτόκια; καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰακώβ· ὄμοσόν μοι σήμερον. καὶ ὤμοσεν αὐτῷ· ἀπέδοτο δὲ Ἡσαῦ τὰ πρωτοτόκια τῷ Ἰακώβ. Ἰακὼβ δὲ ἔδωκε τῷ Ἡσαῦ ἄρτον καὶ ἕψημα φακοῦ, καὶ ἔφαγε καὶ ἔπιε καὶ ἀναστὰς ᾤχετο· καὶ ἐφαύλισεν Ἡσαῦ τὰ πρωτοτόκια. (Γένεσις, 25, 27-34). Αντάλλαξε δηλαδή ο Ἡσαῦ τα προνόμια και την περιουσία που είχε ως πρωτότοκος (πρωτοτόκια) με το ευτελές αντίτιμο ἄρτον καὶ ἕψημα φακοῦ...
2. βλ. Νίκος Σαραντάκος, Φακή επαφής: «Περνώντας στα φρασεολογικά της φακής, θα επισημάνω (...) ότι στο βιβλικό απόσπασμα δεν υπάρχει η έκφραση «αντί πινακίου φακής», ούτε τη βρήκα πουθενά αλλού στην αρχαία και μεταγενέστερη γραμματεία, οπότε συμπεραίνω πως γεννήθηκε στα χρόνια του νεοελληνικού κράτους, μια ακόμα από τις αρχαιόπρεπες εκφράσεις που πλάστηκαν από νεοέλληνες δασκάλους.»

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία