Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανοργανωτική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία