Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ανθεκτικότητες θηλυκό