Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανηρημένη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία